Zadovoljna
Zadovoljna

ROK ISTJEČE 19. JANUARA: Važno za vozače u Njemačkoj – evo koje

1.161

U Njemačkoj se moraju zamijeniti milijuni vozačkih dozvola. Ova zamjena je određena prema godini rođenja vozača ili prema datumu izdavanja.

Razlog zamjeni vozačkih dozvola je zaštita od krivotvorina, a nakon zamjene sve vozačke dozvole bit će evidentirane u zajedničkoj bazi podataka i imati rok valjanosti od 15 godina.

Naime, od 2013. godine vrijedi pravilo da novoizdane vozačke dozvole vrijede samo ograničeno razdoblje od 15 godina. U sklopu ove nove uredbe starija generacija vozača do sada je imala obvezu samo zamijeniti svoje vozačke dozvole do 2033. godine.

Ovisno o godini rođenja, papirnate vozačke dozvole morale su se zamijeniti između 19. januara 2022. i 19. siječnja 2033.

Do sada su rok važenja imale samo vozačke dozvole izdane nakon 2013. godine, no to bi se postupno trebalo promijeniti.

Zamjena vozačkih dozvola je ogroman projekt: pogođeni su vlasnici oko 15 milijuna papirnatih vozačkih dozvola izdanih do 1998. i oko 28 miliona vozačkih dozvola između 1999. i 19. januara 2013. godine. Postupni raspored predložio je Odbor za promet, a odobrilo ga je Savezno vijeće.

Istek roka valjanosti znači da dokument gubi valjanost, ali ne i da vlasnik gubi vozačku dozvolu.

Prvi vozači koji su pogođeni imali su papirnatu vozačku dozvolu i rođeni su između 1953. i 1958. godine. Nakon što im je rok već produljen, vozačku su morali zamijeniti svoju vozačku dozvolu do 19. jula 2022. godine.

Sada, odnosno do 19. januara 2023. godine, na redu su rođeni od 1959. do 1964. godine.

Od 2013. godine vvaži pravilo da novoizdane vozačke dozvole vrijede samo ograničeno razdoblje od 15 godina.

U sklopu ove nove uredbe starija generacija do sada je imala obvezu samo zamijeniti svoje vozačke dozvole do 2033. godine.

Kako je priopćeno iz Saveznog ministarstva digitalizacije i prometa, rokovi za zamjenu vozačke dozvole su sljedeći.

Ovisno o godini rođenja, papirnate vozačke dozvole moraju se zamijeniti između 19. siječnja 2022. i 19. siječnja 2033.

Godina izdavanja
Dan do kojeg je potrebno zamijeniti vozačku dozvolu
Vor 1953 19.01.2033
1953 – 1958 19.01.2022
1959 – 1964 19.01.2023
1965 – 1970 19.01.2024
1971 oder später 19.01.2025

 

Godina izdavanja Dan do kojeg je potrebno zamijeniti vozačku dozvolu:
1999 – 2001 19.01.2026
2002 – 2004 19.01.2027
2005 – 2007 19.01.2028
2008 19.01.2029
2009 19.01.2030
2010 19.01.2031
2011 19.01.2032
2012 – 18.01.2013 19.01.2033

Razlog ranijeg isteka vozačkih dozvola je rasterećenje nadležnih tijela kako bi se mogli nositi s velikim brojem budućih zahtjeva.

Time se osigurava da se zamjena može obaviti bez dugog čekanja, jer se zahtjev za zamjenu može podnijeti samo osobno.

Ovdje je nadležna služba za vozačku dozvolu dotičnog mjesta prebivališta, zamjena bi trebala koštati 25 eura. Nova vozačka dozvola tada vrijedi 15 godina.

Ako se vozačka ne zamijeni na vrijeme i uhvate vas s vozačkom dozvolom kojoj je istekao rok trajanja, morate platiti kaznu od deset eura.

Kliknite na sliku a zatim se vratite na tekst