Zadovoljna
Zadovoljna

POVEĆAJTE PLATU: Posebne naknade na koje radnici u Njemačkoj imaju pravo!

1.215

Posebne naknade, poznate kao jednokratne isplate su bonusi od poslodavca, koji nagrađuju posebno dobre poslovne rezultate ili odanost zaposlenika.

Služe za motiviranje zaposlenika za dobar poslovni učinak. Tako radnici mogu povećati svoju plaću.

Za razliku od klasične isplate plaća, posebna naknada je jednokratna isplata u određenom vremenskom razdoblju, najčešće jednom godišnje.

Sa stajališta poreza na dohodak, posebne isplate se knjiže kao “ostala plaćanja” i na njih ne treba uvijek platiti porez.

Posebne isplate mogu izbjeći poreznu obvezu, na primjer ako poslodavci

subvencioniraju brigu o djeci svojih zaposlenika ili se koriste za zdravstvenu skrb radnika poduzeća. Međutim, posebne naknade su neoporezive samo do iznosa od 500 eura.

Koje posebne naknade postoje?

Budući da se jednokratne naknade postoje za različite namjene ili posebne prigode, mogu se ugrubo podijeliti na tri vrste posebnog nagrađivanja: dodatno nagrađivanje (npr. 13. plaća), nagrada za (buduću) vjernost poduzeću i nagrada za radni učinak.

Pod posebnim isplatama dakle računaju se bonusi s određenom svrhom.

To mogu biti: božićnica ili 13. mjesečna plaća, regres ili 14. mjesečna plaća, naknada za sklapanje braka i rođenje djeteta, bonus vjernosti, korona bonus, otpremnina, bonus za uspješno završene projekte.

Tko ima pravo na jednokratne naknade?

U načelu, ne postoji zakonsko pravo na posebne isplate, jer je to obično dobrovoljna isplata od strane poslodavca.

Ipak, jednokratne naknade mogu proizaći iz radnog ili kolektivnog ugovora ili ugovora društva. Iznos naknade i njezina isplata obično se temelje na tim parametrima.

Osim toga, poslodavac može dobrovoljne isplate pretvoriti u stalnu praksu tvrtke, tako da postoji automatsko pravo na naknadu.

To obično stupa na snagu kada se posebne isplate izvrše tri puta zaredom. Načelo jednakog tretmana također osigurava da nijedan zaposlenik ne može biti isključen iz jednokratne isplate.

To znači da posebne isplate mogu dobiti ne samo zaposlenici s punim radnim vremenom, već i oni koji rade na malim poslovima i pripravnici.

Na primjer, državni službenici koji su plaćeni prema kolektivnom ugovoru za javni sektor (TVöD) i zaposlenici IG Metalla dobivaju posebne naknade.

Prvi primaju posebne godišnje isplate prema platnim razredima, dok IG Metall svojim članovima od 2019. godine isplaćuje kolektivno ugovoreni dodatni dodatak (T-ZUG), koji se temelji na plaći, te dodatni doprinos koji iznosi između 350 i 400 eura.

Visina posebne isplate

Visina posebne isplate ovisi o ugovornim uvjetima. Kod dobrovoljnog bonusa poslodavac sam određuje iznos, ali ne smije raditi neopravdane razlike među zaposlenicima.

Poslodavac ne može samostalno utvrđivati jednokratne naknade iz kolektivnog ugovora, jer se primjenjuju odgovarajući unaprijed određeni propisi.

Ovo trebate znati o posebnim naknadama

Poslodavac ne samo da je dužan nastaviti isplaćivati plaću za vrijeme porodiljnog dopusta svojih zaposlenica, već mora nastaviti i s isplatom posebnih naknada.

Zaposlenici nemaju pravo na jednokratnu isplatu dok primaju novac za bolovanje, odnosno “krankengeld”.

U slučaju duljeg bolovanja ne samo da se može smanjiti ili ukinuti plaća radnika, već to poslodavac može učiniti i s posebnim naknadama.

Kliknite na sliku a zatim se vratite na tekst