Zadovoljna
Zadovoljna

OD SEPTEMBRA STIŽE 300 EURA NA RAČUNE GRAĐANA NJEMAČKE: No šta ako vam ‘legnu’ dvije uplate?

1.879

Svi zaposleni ljudi u Njemačkoj će u rujnu dobiti bonus od 300 eura. Ali u nekim slučajevima ih možete dobiti čak dvaput. No, ne možete zadržati novac.

Paušalna cijena energije (EPP) od 300 eura bit će na računu većine ljudi s platnim listama u rujnu.

No, dok se neki moraju pomučiti da dobiju bonus, u nekim se slučajevima čak može dogoditi da se EPP isplati dva puta.

Ali ne radujte se prerano, jer novac ne smijete zadržati.

Svatko tko ima posao te još jedan ” sa strane” može dva puta dobiti bonus.

U načelu, svaka kvalificirana osoba ima pravo na samo jedan EPP.

Ali svakako postoje situacije u kojima se potraživanja javljaju praktički dva puta.

Primjerice, netko tko je zaposlen, a uz to radi i kao freelancer ili vodi poduzeće, može doći u takvu situaciju.

S poreznog gledišta, osim dohotka od nesamostalnog rada, također ste ostvarili dohodak prema Odjeljku 15.

Zakona o porezu na dohodak (trgovačko poduzeće) ili Odjeljku 18. Zakona o porezu na dohodak (samostalni rad). ).

Isto vrijedi i za dohodak iz članka 13. Zakona o porezu na dohodak (poljoprivreda i šumarstvo).

Tada se može dogoditi da uz platni list dobijete EPP od svog poslodavca i također automatsko smanjenje pretporeza.

U tim slučajevima porezna bi trebala ispraviti dvostruku uplatu EPP-a s razrezom poreza na dohodak za 2022. godinu.

Tada je važno pomnije pogledati obavijest o razrezu poreza. Ako ste u nedoumici, obratite se izravno svom nadležnom poreznom uredu.

No kakva je situacija sa supružnicima ili životnim partnerima?

Postoji li u tim slučajevima dvostruki EPP? Da, može, jer EPP nije vezan uz kućanstva.

Dodjeljuje se jednom svakom korisniku.

U slučaju zajedničke procjene, oba partnera dobivaju kombinirani porez na dohodak ili akontaciju.

Ako obje osobe imaju pravo na EPP, obje će ga primiti ako poslodavac već nije isplatio EPP.

S druge strane, ako samo jedan partner ima pravo na EPP, on se dodjeljuje samo jednom, čak i u slučaju zajedničke prijave.

Kliknite na sliku a zatim se vratite na tekst