Zadovoljna
Zadovoljna

NOVI ZAKON U NJEMAČKOJ DONOSI VIŠE NOVCA: Isplati li se raditi, ko i kada dobiva pomoć, u kakvom su položaju stranci….

794

Nakon intenzivne rasprave njemački Bundestag je u četvrtak ujutro usvojio prijedlog o tzv. građanskoj naknadi. To znači kako je Semafor koalicija uvela novi zakon i odobrila planove za nasljednika Hartza IV.

Kako pišu njemački mediji, nakon žestoke rasprave, vladajuće frakcije SPD-a, Zelenih i FDP-a izglasale su nasljednika Hartza IV. Za zakon je glasovalo 385 zastupnika, 261 ih je bilo protiv, a 33 su bila suzdržana. Savezni ministar rada Hubertus Heil objasnio je kako planovi ljudima daju “šansu za samoodređen život na tržištu rada”.

Dohodak građana najveća je reforma socijalne države u posljednjih 20 godina.

Građanska naknada od 1. siječnja zamijenit će dosadašnju naknadu za nezaposlene II, poznatiju kao Hartz IV, te će biti dostupna potrebitima.

Ova socijalna, državna pomoć, koju su SPD, Zeleni i FDP odavno upisali u svoje stranačke programe, trebala bi predstavljati temeljni prihod. U rujnu je savezna vlada dala zeleno svjetlo.

Sada se Savezno vijeće još mora pozabaviti prihodima građana. Hoće li pristati na ovaj zakon, vjerojatno će u ponedjeljak na planiranoj izvanrednoj sjednici o kočnici plina odlučiti, stoji na stranici savezne pokrajinske komore.

Sindikat je tamošnjim građanima zaprijetio blokadom primanja jer smatra da smanjuje motivaciju za rad.

– Ne mislimo kako oni koji dugo ne rade zapravo ne žele raditi. Građanski novac dajemo u duhu solidarnosti, povjerenja, ohrabrenja, rekao je političar SPD-a Hubertus Heil.

Semafor je 4. rujna 2022. godine potpisao odluku koja se vrti oko prihoda građana za 2023. godinu. Standardna stopa bi trebala biti 502 eura.

To odgovara povećanju od više od 50 eura u usporedbi s prethodnom standardnom stopom. Mladi bi trebali dobiti 420 eura.

Plaćanje podliježe određenim uvjetima. Potreba je najvažnija, kažu. Trebalo bi biti moguće dobiti građansku naknadu nakon primanja naknade u okviru naknade za nezaposlene I.

Osim toga, trebalo bi vrijediti da imovina i vrsta stambenog prostora postaju važni za isplatu tek nakon referentnog razdoblja od dvije godine. U bogatstvo do 60.000 eura ne treba dirati.

U slučaju dugotrajne nezaposlenosti, pogođeni se ne bi morali odmah odreći svojih domova i ne potrošiti ušteđevinu, barem prve dvije godine. Tada treba provjeriti je li, primjerice, stambena situacija odgovarajuća.

Konkretno, spominju se tri uvjeta: radna sposobnost, boravak u Njemačkoj i potreba za pomoći. To znači da osobe koje imaju najmanje 15 godina, ali su još uvijek ispod standardne dobi za umirovljenje, ispunjavaju uvjete.

Građani se smatraju radno sposobnima ako u dogledno vrijeme zbog bolesti ili invaliditeta nisu u stanju raditi najmanje tri sata dnevno pod uobičajenim uvjetima općeg tržišta rada.

Dakle bez obzira na točan stručni zadatak. Mirovinsko osiguranje odlučuje je li netko sposoban za rad.

FDP-ov zastupnik Johannes Vogel optužio je oporbu za širenje loših kritika.

– Tvrdnja kako se primatelju pomoći zbog primanja socijalne pomoći ne isplati raditi je u svakom slučaju pogrešna, rekao je Vogel.

Građanski doplatak 2023. stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine. Osobe koje žive u zajednici s zaposlenom osobom također imaju pravo na naknade.

Primjeri uključuju supružnike, životne partnere i djecu. Pravo na naknadu mogu ostvariti i radno nesposobni građani, ali tada vrijede jednostavniji uvjeti.

Mjesto boravka u Njemačkoj

Isto tako, podnositelj zahtjeva za građansku naknadu mora imati svoje uobičajeno mjesto boravka u Njemačkoj.

Mora dokazati da ne može ili ne može dovoljno osigurati egzistenciju od prihoda ili imovine koja se uzima u obzir, a također nema pomoći od rodbine ili davatelja drugih socijalnih naknada, stambene naknade ili dječjeg doplatka.

Ističe se da se zaposlene osobe mogu svrstati u kategoriju potrebitih. Isto vrijedi i za primatelje naknade za nezaposlene I.

Građanska naknada se ne isplaćuje za dugi boravak u bolnici ili rehabilitaciju

Pravo na naknadu ne ostvaruje se ako se osoba nalazi izvan mjesta boravka bez prethodne konzultacije s kontakt osobom u odgovornom tijelu i stoga ne može preuzeti bilo kakav posredovani posao.

Praznih ruku odlaze i građani koji su “smješteni u (potpuno) stacionarnom objektu”, objašnjava portal “buerger-geld.org”.

Primjer su zatvorenici ili osobe koje se dulje zbrinjavaju u bolnici, u tim se slučajevima, međutim, osnovni prihod može se odobriti pod prilagođenim uvjetima.

Iznimke su rehabilitacija ili boravak u bolnici vjerojatno kraći od šest mjeseci, isto vrijedi i za osobe na dopustu.

Izmijenjeni, pojednostavljeni zahtjevi primjenjuju se na osobe koje su zakonski navršile dob za umirovljenje ili za koje je vjerojatno da neće moći raditi dulje od šest mjeseci.

To također vrijedi ako netko prima starosnu mirovinu ili javnopravnu naknadu koja je dovoljna za pokrivanje troškova života.

Navedena pravila vrijede ne samo za njemačke državljane, već i za strane državljane.

Međutim, nemaju pravo ako nemaju mjesto prebivališta ili uobičajenog boravišta u Saveznoj Republici, kao što su turisti ili sezonski radnici, nemaju radnu dozvolu i ne mogu je dobiti, nisu zaposleni ili im je odobreno pravo na boravak isključivo u svrhu traženja posla u ovoj zemlji. U ovom slučaju članovi obitelji također nemaju pravo na naknade.

S druge strane, priznati tražitelji azila imaju pravo na beneficiju. Isto vrijedi i za strance koji su pravno sposobni za zapošljavanje uz suglasnost Zavoda za zapošljavanje.

Strani članovi obitelji ne mogu naknadu primati prva tri mjeseca boravka u Njemačkoj, osim ako nemaju boravišnu dozvolu iz međunarodnih, humanitarnih ili političkih razloga.

Prijava za građanski doplatak je neformalna i može se obaviti i digitalno

Temeljni dohodak povezan je s nadom da će se korisnicima omogućiti sudjelovanje u društvu i poštivanje dostojanstva svakog pojedinca. Također se radi i o održivoj integraciji na tržište rada.

Građanska naknada se dodjeljuje samo na zahtjev. To se mora dostaviti nadležnom tijelu – obično općini, gradskoj ili općinskoj upravi. Ovdje je važno uobičajeno mjesto stanovanja; u slučaju beskućnika računa se stvarno prebivalište.

Dovoljna je neformalna prijava, na primjer putem e-maila ili putem odgovarajuće web stranice, kao i usmeno u uredu. Portal “buerger-geld.org” daje savjet da koristite preporučeno pismo kako biste mogli dokazati točno vrijeme prijave.

Treba, međutim, napomenuti da vrijedi samo vrlo ograničeno retroaktivno djelovanje, zbog čega se za građansku olakšicu treba pravovremeno prijaviti. Odluka će tada biti poslana putem obavijesti, postoji rok za prigovor od mjesec dana.

Dohodak građana se u pravilu priznaje od šest mjeseci do jedne godine. Ako se namjerava koristiti dulje vrijeme, potrebna je naknadna primjena. Ako usluga nije pozvana cijeli mjesec, plaćanje se temelji na dnevnim cijenama, pri čemu se uvijek podrazumijeva 30 dana u mjesecu.

Iznos će biti doznačen na račun naveden u prijavi. Međutim, može se zatražiti i isplata kao ček, ali tada se mogu odbiti dodatni troškovi.

Naknada građana za pokrivanje troškova života, smještaja i osoba u zajednici

Ova se naknada sastoji od dijela koji pokriva troškove života, dijela koji pokriva troškove smještaja i dijela koji uzima u obzir druge osobe koje žive s podnositeljem zahtjeva u zajednici koja ostvaruje prava. Visina naknade građana ovisi o prihodima i imovinskom stanju.

Savezna vlada također teži izgradnji odnosa povjerenja između građana i uprave prema prihodima građana. U tu svrhu, snage i razvojne potrebe ljudi treba staviti u fokus putem procesa utvrđivanja kompetencija.

Ovako utvrđene ponude i mjere upisuju se u ugovor o sudjelovanju na razdoblje od šest mjeseci. Nakon pola godine moguće ih je dopuniti i prilagoditi novonastaloj situaciji.

U međuvremenu je korisnik građanske naknade mogao sudjelovati na tečajevima obuke i proširiti svoje vještine. Ugovorom o sudjelovanju također je propisana dužnost građana na suradnju.

Od korisnika koji su sposobni zaposliti se očekuje se da prihvate svaki posao koji mogu obavljati. To znači da osoba mora biti fizički, psihički ili emocionalno sposobna za posao koji ne smije ugroziti odgoj vlastitog djeteta ili djeteta svog partnera i ne smije biti nespojivo s brigom o srodniku.

Nikakav drugi važan razlog ne smije stajati na putu aktivnosti. Općenito, primatelj dohotka građanina mora dokazati da postoje razlozi zbog kojih je neka djelatnost neprihvatljiva.

Kao što je spomenuto, postoji i obveza suradnje. To se ne odnosi samo na podnositelja zahtjeva, već i na određene skupine trećih osoba navedenih u zakonu.

To uključuje građane koji su odgovorni za uzdržavanje podnositelja zahtjeva – ako ne ispoštuju svoju obvezu suradnje i davanja informacija centru za zapošljavanje, to može rezultirati novčanom kaznom ili se mogu podnijeti zahtjevi za naknadu štete.

Građanski dodatak: manje sankcija

Prema zakonu, ljudi koji ne surađuju sa zavodom za zapošljavanje mogu biti kažnjeni. Odnosno, moguće im je smanjiti naknadu. Naknade općenito bi trebale biti strogo ograničene.

Ubuduće bi trebala biti moguća samo ograničena smanjenja beneficija u prvih šest mjeseci ako je netko propustio termine u zavodu za zapošljavanje.

S druge strane, kod takozvanih povreda dužnosti, ako se nije prihvatio razuman rad, u prvih šest mjeseci više ne bi trebalo biti sankcija. Sindikat je zbog toga kritizirao koncept i ustvrdio da je opsežno ukidanje sankcija smanjilo poticaj za zapošljavanje.

Kliknite na sliku a zatim se vratite na tekst