Zadovoljna
Zadovoljna

DJEČJI DOPLATAK U NJEMAČKOJ: I bake i djedovi mogu primati dječji doplatak – evo kako

980

Dječji doplatak u Njemačkoj se obično isplaćuje roditeljima, ali može i bakama i djedovima.

Da bi ostvarilo pravo na dječji doplatak, dijete mora biti mlađe od 18 godina ili još ići u školu, stažirati ili obavljati druge obrazovne mjere.

Dječji doplatak ostvaruje se samo do 25. godine djeteta.

Općenito, svi njemački državljani koji žive u Njemačkoj sa svojom djecom mogu podnijeti zahtjev za dječji doplatak, koji se obično odobrava.

Nijemci koji žive u inozemstvu, na primjer, umirovljenici koji svoju starost provode u inozemstvu i imaju unuka koji stalno živi s njima, također mogu primati isplate dječjeg doplatka ako plaćaju porez u Njemačkoj.

Da bi umirovljenici mogli ostvariti dječji doplatak za unuke moraju biti zadovoljeni razni kriteriji.

U situaciji kada dijete ostane bez roditelja ili baka i djed iz drugih razloga imaju skrbništvo, novčana pomoć će im dobro doći, i dječji doplatak im se odobrava.

Ako baka i djed nemaju skrbništvo, slučaj je teži jer tada treba dokazati da dijete dulje vrijeme živi i o njemu se brinu baka i djed.

Ako oba roditelja i baka i djed žive u istom kućanstvu, ostvarivanje prava na dječji doplatak bakama i djedovima je lakši.

Tada se jednostavno može pismeno priopćiti da se dječji doplatak prenosi na baku i djeda umjesto na roditelja.

Kliknite na sliku a zatim se vratite na tekst